25.06.2024

19:00

Leczenie bólu metodami psychologicznymi. Czy to możliwe?

Czy możliwe jest leczenie bólu metodami psychologicznymi? Od badań podstawowych do praktyki klinicznej

Ból przewlekły dotyka około 20% ludzkości, generując znaczne koszty finansowe – w USA przekraczają one rocznie 635 miliardów dolarów. Tradycyjne metody leczenia bólu, takie jak farmakoterapia, fizjoterapia czy interwencje inwazyjne, często okazują się niewystarczająco efektywne. Ponieważ na percepcję bólu wpływają nie tylko czynniki biologiczne, ale także psychologiczne i społeczne, a samo pojęcie bólu kształtuje się pod wpływem życiowych doświadczeń, stosowanie metod psychologicznych wydaje się obiecujące. Metaanalizy badań nad terapiami psychologicznymi bólu przewlekłego dowodzą skuteczności psychoterapii poznawczo-behawioralnej, ale małe lub bardzo małe wielkości efektu wskazują na konieczność wprowadzania ulepszeń. Webinar podsumowuje wyniki najnowszych badań nad wpływem procesów uczenia się, w tym sugestii słownych, warunkowania klasycznego, uczenia się przez obserwację i warunkowania sprawczego, na percepcję bólu, ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych danych. Wskazane zostaną wnioski płynące z tych badań dla terapii bólu, z których skorzystać mogą klinicyści o różnych specjalizacjach, w tym lekarze, fizjoterapeuci, psychologowie i psychoterapeuci.

Wiemy, że webinar będzie cieszył się dużą popularnością i przypominamy, że ilość miejsc ograniczona.

Wykładowca: prof. dr hab. Przemysław Bąbel
Formuła: online „na żywo”
Data: 25.06.2024 g. 19.00
Czas trwania: ok. 2h