Gimnastyka w treningu personalnym

1 690,00 brutto