Trening wzroku w przygotowaniu motorycznym

OPIS SZKOLENIA

TRENING WZROKU W PRZYGOTOWANIU MOTORYCZNYM SPORTOWCÓW
W wielu subkulturach przyjęło się popularne dziś stwierdzenie, iż „oczy to zwierciadło duszy”.
Patrząc w oczy możemy dowiedzieć się bardzo wiele o drugim człowieku: czy jest szczęśliwy, smutny, radosny, zły, a nawet czy kłamie, bądź mówi prawdę.
Niniejsze szkolenie nie jest jednak temu poświęcone!
Oko jako narząd to jeden z najbardziej fascynujących organów ciała sportowca, a oczy to niezwykle skomplikowany aparat sensoryczny, od którego w znacznym stopniu zależą postrzeganie rzeczywistości, ocena sytuacji środowiskowych, czas reakcji, czy zdolności okulomotoryczne.
Wzrok jest podstawowym zmysłem, który w znacznym stopniu determinuje rozwój motoryczny, a deficyty związane z nieprawidłowym widzeniem zgłasza już dzisiaj co 4 sportowiec.
Ponadto wzrok i widzenie stanowią komplementarny układ sensoryczny, któremu przypisuje się udział od 70 do 90% zakresu odbioru bodźców zewnętrznych.
Istnieje również wiele mitów powielanych w tym temacie, a jednym z najbardziej popularnych jest stwierdzenie: „ćwiczenie bądź czytanie w ciemności uszkadza wzrok!”.
Pogląd ten jest tak samo mylny, jak i śmieszny, a równie prawdziwe może być założenie: „wykonywanie fotografii w ciemności uszkadza aparat fotograficzny”.
Oczywiście czytanie, bądź ćwiczenie w ciemnościach może być znaczną niedogodnością, ale rzadko kiedy powoduje to realne szkody dla oczu.
Innym popularnym acz błędnym zaleceniem jest „oszczędzaj wzrok, w innym razie przedwcześnie go zużyjesz”.
Liczne publikacje pokazują, iż nie ma to żadnego racjonalnego uzasadnienia, a osoby, które nie wykorzystują akomodacji np. podczas czytania czy czynności sportowych (zwłaszcza tych skupionych na szczególe / wnikliwym skanowaniu wizualnym) częściej dochodzi do zwyrodnienia plamki żółtej, co może destrukcyjnie wpływać na proces widzenia centralnego.
Niektóre z zaburzeń widzenia są bardzo podstępne, a w związku z tym ciężko je wychwycić odpowiednio wcześnie i wdrożyć odpowiednie strategie zapobiegawcze…
Jak ochronić wzrok w sporcie?
Czym jest „widzenie sportowe” i jaki jest jego wpływ na przygotowanie motoryczne?
Czy „trening wzroku” to chwilowy trend czy może jednak jeden z filarów sprawności fizycznej?
Czym jest komplementarna terapia widzenia?
Na czym polega koncepcja Sports Vision?
Jak wygląda badanie funkcjonalne wzroku sportowca?
Czy trener przygotowania motorycznego może korzystać ze strategii optometrycznych w sporcie?
Jak trenować wzrok w swojej dyscyplinie sportowej?
Na powyższe pytania odpowiedź znajdziesz bezpośrednio na kartach nowego szkolenia hybrydowego „Trening wzroku w przygotowaniu motorycznym”.
Szkolenie zostało przygotowane w oparciu o współczesne publikacje, ale przede wszystkim doświadczenia 3 interdyscyplinarnych zespołów o charakterze medyczno – sportowym.
Aspekty widzenia sportowego to jeden z kluczowych czynników wydajności w wielu dyscyplinach sportowych, a elementy przetwarzania wzrokowego to istotne parametry w kontekście protokołów Return to Sport po urazach ortopedycznych kończyn dolnych / górnych.
Bezpośrednie urazy oka to również jeden z najbardziej wrażliwych czynników ryzyka rozwinięcia kontuzji w sporcie.
Z uwagi na te informacje szczególnie ważne wydaje się popularyzowanie tematu widzenia w sporcie.

CZEGO DOWIESZ SIĘ NA SZKOLENIU?

Szkolenie zostało przygotowane w modelu hybrydowym i obejmuje ponad 2 godzinny wykład teoretyczny z prezentacją multimedialną, oraz rozbudowana część praktyczną w formie VOD, która zawiera elementy funkcjonalnej oceny wzroku sportowca, model piramidy potrzeb wzrokowych, analizę dyscyplin sportowych pod kątem obciążenia wzroku i zaburzeń widzenia, a także kontinuum terapeutyczno – treningowe, które krok po kroku wprowadza uczestnika w metodykę treningu wzroku, treningu przestrzennego, treningu wzrokowo-motorycznego, elemetów optometrii w przygotowaniu motorycznym, a także aspektów wzrokowo-wizualnych w treningu zwinności, przyspieszenia czy poprawie czasu reakcji.

 

AGENDA SZCZEGÓŁOWA

TRENING WZROKU W PRZYGOTOWANIU MOTORYCZNYM
HIERARCHICZNA KONTROLA NEURONALNA DLA SYNERGII MIĘŚNI I KOORDYNACJI RUCHU
ROLA WZROKU W PRZETWARZANIU INFORMACJI
ROLA WZROKU W SYSTEMIE KONTROLI POSTAWY
ROLA WZROKU W SYSTEMIE KSZTAŁCENIA SPORTOWCÓW
WYMAGANIA WZROKOWE W DYSCYPLINACH SPORTOWYCH
OBJAWY DYSFUNKCJI WZROKOWYCH:
– faworyzowanie jednej strony ciała,
– reakcje nastawcze głowy i barków,
– przekręcanie ciała w jedną stronę,
– przymykanie jednego oka,
– zasłanianie jednego oka,
– potykanie się, uderzanie o przeszkody jedną stroną ciała,
– ból jednego oka,
– ból głowy,
– przecieranie jednego oka,
– niechęć do uprawiania sportów,
– problemy z koncentracją oraz utrzymywaniem uwagi,
– zawroty i bóle głowy/bóle oczu po treningu,
– nadwrażliwość na światło,
– problemy z szybkim wyostrzaniem obrazu przy zmianie odległości obserwacji,
– epizody podwójnego widzenia,
– konieczność mrużenia oczu.
OCENA WZROKOWO MOTORYCZNA
PODSTAWOWE NARZĘDZIA OCENY WIDZENIA SPORTOWEGO
WIDZENIE W PRAKTYCE
OCENA PODSTAWOWEJ SPRAWNOŚCI WIZUALNEJ
OCHRONA WZROKU W SPORCIE
POURAZOWE DYSFUNKCJE GAŁEK OCZNYCH I OBJAWY OCZNE W DYSFUNKCJACH NARZĄDU RUCHU
SYSTEM SPORTS VISION
PROJEKTOWANIE WŁASNEGO SYSTEMU POMIARÓW I ZAPLECZA DO TRENINGU WZROKU
TECHNOLOGIA SPORTS VISION
GAMESPEED I PERCEPTUAL SPEED – WPŁYW WZROKU NA ZWINNOŚĆ I PRZYSPIESZENIE
POPRAWA SZYBKOŚCI RUCHÓW OCZU I WIDZENIA OBWODOWEGO
INTEGRACJAWZROKOWOMOTORYCZNA

Szkolenie zakończone e-certyfikatem.

DLA KOGO?

– trenerzy dyscyplin sportowych,
– trenerzy przygotowania motorycznego,
– członkowie sztabów szkoleniowych,
– trenerzy personalni,
– psychologowie sportowi,
– optometryści,
– lekarze specjaliści,
– młodzi sportowcy,
– rodzice młodych sportowców,
– zawodnicy dyscyplin sportowych,
– osoby zainteresowane tematyką widzenia w sporcie i nie tylko.

KIM JEST PROWADZĄCY SZKOLENIE?

MGR JAKUB SURMACZ

Jestem dyplomowanym fizjoterapeutą, terapeutą ruchowym oraz certyfikowanym trenerem przygotowania motorycznego.
W ostatnich latach najwiecej czasu poświęcam pacjentom z dolegliwościami bólowymi aparatu ruchu w ramach współpracy indywidualnej, zaopatrując różnego rodzaju ostre i przewlekłe urazy ortopedyczne, deficyty funkcjonalne, ograniczenia ruchomości bądź sprawności fizycznej.
Specjalizuję się we współczesnych metodach aktywnej kinezyterapii, edukacji oraz w przygotowaniu motorycznym, a także treningu medycznym – wyjątkowej formie leczenia ruchem, która w praktyce łączy podstawy fizjoterapii sportowej, posturologii, neurologii funkcjonalnej z treningiem siłowym.
Zgodnie z bieżącymi zaleceniami KIF staram się rzetelnie wypełniać obowiązki fizjoterapeuty dobierając środki i metody fizjoterapeutyczne zorientowane na potrzebach pacjentów, zgodne z EBM (Evidence – Based Medicine).
Programy treningowo – terapeutyczne dla moich pacjentów / zawodników oparte są o standaryzowaną ocenę i diagnostykę przedtreningową oraz kwalifikowane wzorce ruchowe, wzorce atletyczne i koncepty treningu oporowego.
W pracy zawodowej wykorzystuję oparte na dowodach naukowych umiejętności zintegrowanego podejścia leczniczego fizjoterapii z treningiem oraz funkcjonalnego diagnozowania i leczenia pacjentów.
Jako osoba aktywnie uprawiająca sporty siłowe staram się rozumieć mechanikę powstawania najczęstszych przypadłości czy urazów mięśniowo-szkieletowych u osób trenujących – zarówno zawodowych sportowców, jak również amatorów trenujących rekreacyjnie.
Zrozumienie tych podstaw i zasad rządzących oraz wybrana filozofia „praktykowania na sobie” wielu koncepcji terapeutyczno-treningowych pozwala mi nie tylko być skuteczniejszym w diagnozowaniu realnych powodów dolegliwości pacjentów, ale przede wszystkim rozwijać ich możliwości funkcjonalne oraz poczucie satysfakcji z własnych osiągnięć.
Od lat jestem odpowiedzialny za przygotowanie motoryczne i opiekę fizjoterapeutyczną zawodników na poziomie mistrzowskim w rywalizacji sportowej m.in. Michała i Konrada Bargendów (golf),Karoliny Marczak (2-krotna Mistrzyni Polski w surfingu) oraz atletów innych dyscyplin: piłka nożna, wspinaczka sportowa, biegi długodystansowe.
Przez ostatnie lata intensywnie rozwijam się uczestnicząc w wielu certyfikowanych szkoleniach obejmujących metodykę przygotowania motorycznego, fizjoterapii sportowej oraz diagnostyki funkcjonalnej.
Dzięki temu z powodzeniem realizuje własną misję popularyzowania i przekazywania wiedzy, od ponad 4 lat prowadząc liczne wykłady, warsztaty, szkolenia (online i stacjonarnie).
Na co dzień każdą wolną chwilę poświęcam na kształcenie się w kierunkach fizjoterapii ortopedycznej, sportowej, przygotowaniu motorycznym oraz w zakresie terapii uzupełniających leczenie bólu, wszystko po to by wspierać sukcesy pacjentów na każdym etapie ich rozwoju i na każdym szczeblu rywalizacji.
W pracy trenerskiej trafnie oceniam wady postawy i różnego rodzaju deficyty ruchomości u swoich podopiecznych, specjalizując się w doborze odpowiednich ćwiczeń korekcyjnych oraz przygotowaniu grupy/jednostki pod specyfikę treningu.
Prywatnie jestem miłośnikiem gry na pianinie, prowadzę własne media społecznościowe, czytam dużo książek i uwielbiam podnosić ciężkie przedmioty (nie tylko na treningach).

Co mówi sam autor na temat szkolenia „Trening Wzroku w Przygotowaniu Motorycznym”?:

Od ponad 10 lat jestem uczestnikiem licznych szkoleń i konferencji podyplomowych, a kilka lat temu szczególną uwagę zwróciłem na aspekty neurologii funkcjonalnej oraz wzroku i widzenia na wyniki sportowe.
Skłoniło mnie to do poszukiwań wiedzy oraz odwiedzenia wielu specjalistów z zakresu widzenia, a także miejsc w pełni wyspecjalizowanych w kompleksowej diagnostyce i leczeniu zaburzeń widzenia.
Mimo ogromnej wiedzy tych osób z zakresu okulistyki, ortoptystyki, optometrii, chirurgii oka, badania, diagnostyki brakującym ogniwem był wciąż kontekst sportowy i ramy odniesienia dla potrzeb współczesnego atlety.
Po 4 latach wytężonej pracy udało mi się z pomocą wielu osób znaleźć wspólny mianownik i pomost między Terapią Widzenia a Widzeniem Sportowym, a zintegrowanie całości materiału pozwoliło na przygotowanie przystępnej formy szkolenia „Trening Wzroku w Przygotowaniu Motorycznym”.
Połączenie wiedzy z zakresu fizjoterapii sportowej, przygotowania fizycznego, współczesnej kinezyterapii z tematyką ochrony, diagnostyki i treningu wzroku zaowocowało wspólnym projektem szkoleniowym pod szyldem Praktyczna Strona Treningu.
Słowo kluczowe „Praktyczna” wziąłem sobie szczególnie do serca, przy tworzeniu tego wydarzenia – i tak, też zostało ono przygotowane – w oparciu o praktyczne rozwiązania dla trenerów dyscyplin sportowych, trenerów przygotowania motorycznego, trenerów personalnych, fizjoterapeutów a nawet lekarzy.
Szczególnie polecam udział w tym szkoleniu samym sportowcom, którym większa świadomość na temat własnego ciała i jego możliwości może pomóc osiągnąć indywidualne cele sportowe.

Serdecznie zapraszam do udziału w szkoleniu!

599,00 brutto

Oświadczenie *