31.08-01.09.2024

1 dzień 9.00 – 18.00
2 dzień 9.00 – 15.00

FizjoLab, Aleja Grunwladzka 82, Gdańsk

Ilość osób: 25

 

Edycja XX

Współczesna kinezyterapia …czyli optimal loading, edukacja motoryczna i trening siły mięśniowej w pracy fizjoterapeuty

Wprowadzenie i motyw powstania szkolenia/warsztatu

1/3 ludności Świata potrzebuje jakiejś formy rehabilitacji, a między 15-64 rokiem życia w zdecydowanej większość dotyczy ona aparatu ruchu!1 Jako fizjoterapeuci jesteśmy powołani, aby wspierać proces powrotu do zdrowia, poprawiać jakość życia oraz prowadzić działania edukacyjne i zapobiegawcze.

Jest jednak problem, o którym trzeba głośno mówić.

Kinezyterapia jest w defensywie. Fizjoterapeuci zapomnieli, że aparat ruchu stworzony jest do ruchu. Fantazyjne terapie bez silnego poparcia w postaci dowodów naukowych zdobywają zainteresowanie młodych fizjoterapeutów. Są niejednokrotnie efektowne i wymagają efektownie wyglądających narzędzi nadających powagi całemu procesowi terapii. Niestety w kontekście pracy na aparacie ruchu mają niedostateczną skuteczność jako terapia o charakterze „stand alone”. Co więcej, w większości przypadków ich działanie ograniczone jest jedynie do neuromodulacji bólu lub chwilowej detonizacji tkanek (efekty te można z powodzeniem uzyskać kinezyterapią).

Wiedza fundamentalna o takich procesach jak mechanotransdukcja nie jest powszechnie nauczana w ramach programów szkolenia młodych specjalistów. 2 Konsekwencją tego są ich wybory kierowane w stronę terapii pasywnych, dających często ulgę na chwilę.
Rozpatrywanie aparatu ruchu z perspektywy ruchu, stanowi najczęściej działania powierzchowne w gabinetowej pracy, a programy mające w świadomy sposób progresywnie dociążać tkanki, celem ich pożądanej przebudowy i adaptacji do zadanej funkcji, mają charakter losowy i nieprzemyślany.

Współczesne programy przygotowania motorycznego sportowców i aktywność rekreacyjna generalnej populacji, w dużej mierze oparte są o standaryzowane wzorce ruchowe i koncepty treningu oporowego. Zrozumienie tych podstaw i zasad rządzących nimi pozwala nie tylko być skuteczniejszym w diagnozowaniu realnych powodów dolegliwości naszych aktywnych pacjentów, ale i tworzy
dla nich proste i wyjątkowo skuteczne programy terapeutyczne, które niejednokrotnie przybierają formę dającego satysfakcję i rozwój fizyczny treningu. Pojęcie satysfakcji z terapii potrafi być kluczowe dla wytrwania w niej i zaangażowania w proces. 3

A co z prowadzącą siedzący tryb życia częścią generalnej populacji? Jak często spotykasz się z pacjentem, którego trzeba aktywizować do ruchu? Czy wiesz, jak to zrobić? Uważasz, że podstawowa edukacja motoryczna to zadanie dla trenera? To mit, który zostanie odczarowany na tych warsztatach. Edukacja motoryczna i wprowadzanie praktyczne pacjenta w świadomy i regularny ruch stanowi fundament skutecznej kinezyterapii!

Aparat ruchu stworzony jest do ruchu, a ćwiczenia są lekarstwem nie tylko dla narządu ruchu.45

 

Dla kogo jest szkolenie?

Dla młodych fizjoterapeutów, którzy chcą wzbogacić warsztat o praktyczne, skuteczne i poparte dowodami naukowymi podejście terapeutyczne i prewencyjne urazom, oparte o ruch i optymalne dociążanie tkanek.
Warsztat to również nowe narzędzia dla doświadczonych terapeutów, którzy dotychczas pracowali jedynie w gabinetach na kozetce.
Trenerzy różnych specjalizacji, sportowcy i inni entuzjaści świadomego ruchu, są również mile widziani. Zakładam jednak, że wiele elementów z warsztatu praktycznego powinno im być znanych.

 

Dla jakiego pacjenta/podopiecznego wykorzystasz prezentowany model pracy?

Dla każdego.
W ramach warsztatów zostanie omówiony model postępowania, który z powodzeniem wykorzystywany jest w pracy ze sportowcami i osobami stroniącymi od jakiejkolwiek aktynowości ruchowej.

 

Cele warsztatów:

Szkolenie/warsztat ma za zadanie omówić i przećwiczyć praktycznie podstawy, które mają być mocnym fundamentem pod dalszy świadomy rozwój każdego terapeuty.

Pokazać istotę kinezyterapii/ruchu/ćwiczeń i naświetlić najważniejsze pojęcia w ich obrębie.

Przedstawić proponowany proces terapeutyczny od wywiadu, przez diagnostykę, edukację, terapię/trening, aż po usamodzielnienie pacjenta.

Podjąć próbę zestawienia skuteczności terapii manualnej, narzędziowej, fizykoterapii z kinezyteapią/ćwiczeniami. Próba w oparciu o Evidence Based Medicine.

Przedstawić lokalizację treningu siły mięśniowej w protokołach rehabilitacyjnych i prewencyjnych urazom.

Omówić czym jest optimal loading i nauczyć jak go programować w praktyce.

Przedstawić wykorzystywany przez wiele lat w naszej i zespołu praktyce model edukacji motorycznej, która pozwala wprowadzić pacjenta w świat świadomego ruchu i jest skutecznym klinicznie modelem radzenia sobie z wieloma dolegliwościami ze strony aparatu ruchu oraz stanowi integralną część postępowania zachowawczego oraz pozabiegowej rehabilitacji ortopedycznej.

W ramach warsztatów praktycznych spróbujemy zestawić efekty testowania manualnego z oceną ilościową i jakościową czynnego ruchu (złożonego i pod obciążeniem).W skrócie… przedstawione zostanie ABC (praktyczna esencja) pracy z ruchem każdego fizjoterapeuty.

 

Warte wspomnienia:

W ramach warsztatów omówimy model postepowania terapeutycznego w wielu często spotykanych dolegliwościach (Patellofemoral Pain Syndrome, Low Back Pain, tendionpatie i innych.)

Przywołamy do weryfikacji wiele mitów i spróbujemy zestawić je z odkryciami nauki.

Nawiążemy do modelu bio-psycho-społecznego oraz powiemy o jego zaletach i ograniczeniach.

Spróbujemy odpowiedzieć na pytanie „kiedy holistyczne podejście zaczyna zakrawać o absurd”.

Pojawi się wątek „złej postawy”, stresu i asymetrii.

 

Materiały dodatkowe:

Źródła przytaczanych informacji w postaci publikacji naukowych, które stanowią wartość samą w sobie.

Materiały w formie ebook, które można wykorzystywać w procesie edukacji pacjenta.

Linki do wyselekcjonowanych i bezpłatnych wystąpień/wykładów specjalistów z całego Świata, które będą naturalnym rozwinięciem warsztatów.

 

 

Termin warsztatów:

31.08-01.09.2024
1 dzień 9.00 – 18.00
2 dzień 9.00 – 15.00

Lokalizacja:

FizjoLab, Aleja Grunwaldzka 82, Gdańsk

Organizacyjne:

Szkolenie zakończy się wręczeniem certyfikatu potwierdzającego uczestnictwo.
W cenę szkolenia wliczony jest ciepły posiłek każdego dnia.

Cena:

1690,00 zł do 18.08.2024

1890,00 zł od 19.08.2024

1 ] Cieza et al. 2020 Global estimates of the need for rehabilitation based on the Global Burden of Disease study 2019: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019, Lancet December 01, 2020

2 ] Khan KM, Scott A Mechanotherapy: how physical therapists’ prescription of exercise promotes tissue repair British Journal of Sports Medicine 2009;43:247-252

3 ] Beyer R, Kongsgaard M, Hougs Kjær B, Øhlenschlæger T, Kjær M, Magnusson SP. Heavy slow resistance versus eccentric training as treatment for achilles tendinopathy: a randomized controlled trial. Am J Sports Med. 2015;43:1704-11.

4 ] Bowen PG, Mankowski RT, Harper SA, Buford TW. Exercise is Medicine as a Vital Sign: Challenges and Opportunities. Transl J Am Coll Sports Med. 2019 Jan 1;4(1):1-7.

5 ] Pedersen BK, Saltin B. Exercise as medicine – evidence for prescribing exercise as therapy in 26 different chronic diseases. Scand J Med Sci Sports. 2015 Dec;25 Suppl 3:1-72.