Zasadnym będzie, jeżeli rozwinę nieco tematykę doboru ćwiczeń do protokołów zapobiegawczych i RTS w przypadku Hamstring Injury.
 
▪️Po pierwsze musimy zdać sobie sprawę, że do urazu dochodzi w momencie zgięcia biodra i wyprostu stawu kolanowego, całość okraszona jest dynamiką, czasami ekstremalnie dużą. We wspomnianej specyfice ruchu ścięgna grupy kulszowo-goleniowej wydłużają się i pochłaniają energię, wytwarzając swoją szczytową siłę, osiągając szczytowe odkształcenie i wykonując największą pracę ekscentryczną. Planując nasze działania powinniśmy to uwzględnić i wkomponować w elementy próbujące odzwierciedlić tą specyfikę pracy.
 
Przykładem może być ćwiczenie, które niedawno zamieściłem w relacji, a zapisałem w wyróżnionych. Wymaga ono pewnych modyfikacji w kontekście HSI może być wykonane nieco inaczej i z inną intencją np. dynamiczne kopnięcia w gumę, która będzie szybko odbijała nogę i nadawał jej pęd, który osoba wykonująca ćwiczenia będzie musiała wyhamować w pracy ECC. Kreatywność i indywidualne preferencje jak zawsze mają znacznie.
 
▪️Po drugie. Zapewne wiesz, że w kontekście HSI i zapobiegania niesamowicie dobrze wypada wprowadzenie do protokołów Glute Hamstring Raises (GHR) czy Nordic Curl. Dlaczego oba te ćwiczenia są tak skuteczne? Pisałem o tym wielokrotnie… bo są wymagające. Niewielu sportowców jest w stanie wykonać to ćwiczenie w seriach po kilka powtórzeń. Już sama próba to zazwyczaj jedynie wyhamowanie ECC ruchu. Jeżeli możesz wykonać jakieś ćwiczenie w 10 powtórzeniach @RIR8 to nie licz, że ma to realny wpływ na adaptację stukturalną (i nie tylko) względem ekstremalnych wyzwań w czasie wyczynu sportowego.
 
☝️Bodziec adekwatny do potrzeb, a nie sztuka dla sztuki!
 
Ps…. I tak izometria (ISO) w końcowym zakresie ruchu jest świetna. Zwiększa zakres ruchu i zabezpiecza.